نمایش: 28 56 همه

 • ZTE Nubia Red Magic Mars 10/256GB

  9,040,000 تومان 7,970,000 تومان

  گوشی زد تی ای نوبیا رد مجیک مارس

 • ZTE Nubia Red Magic Mars 8/128GB

  7,270,000 تومان 6,200,000 تومان

  گوشی زد تی ای نوبیا رد مجیک مارس

 • ZTE Nubia Red Magic Mars 6/64GB

  5,920,000 تومان 4,880,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا رد مجیک مارس

 • ZTE Blade A3

  1,840,000 تومان 1,180,000 تومان
  نمره 4.00 از 5

  گوشی زد تی ای بلید A3

 • ZTE Nubia X 8/128GB

  8,740,000 تومان 7,150,000 تومان
  نمره 4.50 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا X

 • ZTE Nubia X 6/64GB

  7,970,000 تومان 6,330,000 تومان

  گوشی زد تی ای نوبیا X

 • ZTE Nubia Z18 128GB

  7,820,000 تومان 6,750,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z18

 • ZTE Nubia Z18 64GB

  6,130,000 تومان 5,000,000 تومان
  نمره 4.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z18

 • ZTE Nubia Z18 mini 6/128GB

  4,900,000 تومان 3,260,000 تومان
  نمره 3.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z18 مینی

 • ZTE Nubia Red Magic 128GB

  6,080,000 تومان 4,590,000 تومان

  گوشی زد تی ای نوبیا رد مجیک

 • ZTE Nubia Red Magic 64GB

  5,610,000 تومان 4,390,000 تومان
  نمره 4.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا رد مجیک

 • ZTE Nubia Z17 Lite 128GB

  نمره 5.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z17 لایت

 • ZTE Nubia V18

  3,210,000 تومان 1,940,000 تومان
  نمره 4.25 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا V18

 • ZTE Nubia N3

  3,320,000 تومان 2,040,000 تومان
  نمره 2.80 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا N3

 • ZTE Nubia Z18 mini 6/64GB

  3,670,000 تومان 2,810,000 تومان
  نمره 3.67 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z18 مینی

 • ZTE Nubia Z17 Lite 64GB

  نمره 4.33 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z17 لایت

 • ZTE Nubia M2 128GB

  نمره 4.95 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا M2

 • ZTE Nubia Z17S 8/128GB

  گوشی زد تی ای نوبیا Z17S

 • ZTE Nubia Z17 mini S 6/64GB

  3,520,000 تومان 2,040,000 تومان
  نمره 3.75 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z17 مینی S

 • ZTE Nubia Z17S 6/64GB

  5,100,000 تومان 3,830,000 تومان
  نمره 4.44 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا Z17S

 • ZTE Nubia M2

  3,140,000 تومان 2,190,000 تومان
  نمره 4.51 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا M2

 • ZTE Nubia Z11 mini S 6/64GB

  گوشی زد تی ای نوبیا Z11 مینی S

 • ZTE Nubia M2 Lite 3/64GB

  2,860,000 تومان 1,530,000 تومان
  نمره 3.64 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا ام 2 لایت

 • ZTE Nubia N2

  نمره 4.50 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا N2

 • ZTE Nubia N1 Lite

  گوشی زد تی ای نوبیا ان 1 لایت

 • ZTE Nubia M2 Play 3/32GB

  نمره 4.50 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا ام 2 پلی

 • ZTE Nubia Z17 8/128GB

  نمره 4.50 از 5

  گوشی زد تی ای زد 17

 • ZTE Nubia Z17 8/64GB

  نمره 5.00 از 5

  گوشی زد تی ای نوبیا زد 17