حافظه داخلی
حافظه اجرایی
پردازنده
کیفیت دوربین
صفحه نمایش