پیش فروش UMi Touch در 18 فوریه این روزها کمپانی UMI به سرعت در حال تولید محصولات متنوع از جنبه های مختلف امکانات و قیمت می باشد. گوشی هایی از جمله UMI Iron Pro، UMI Rome، UMI Rome X و … اکنون نیز گوشی دیگری تولید شده که برای دوربین آن از لنز Sony استفاده […]

> نمایش نوشته