گوشی UMI LONDON سخت ترین محصول یومی یکی از نکات جالب نام گذاری محصولات UMI، انتخاب اسامی شهرهای اروپایی است. بعد از UMI Rome، اکنون UMI LONDON بر این اساس نام گذاری شده است. گوشی که به ادعای این کمپانی یکی از سخت ترین گوشی های هوشمند می باشد. بنابراین علاوه بر نام جالب این […]

> نمایش نوشته