گوشی Siswoo R9 Darkmoon با دو صفحه نمایش     بازار گوشی های هوشمند چین از گوشی صحبت کرد با دو صفحه نمایش. گوشی Siswoo R9 Darkmoon با قیمت 2799 یوان و یا 437 دلار، گوشی هوشمندی است که دارای دو صفحه نمایش می باشد. این برای اولین بار نیست که بازار بزرگ چین گوشی […]

> نمایش نوشته