تائید و صدور گواهینامه Gionee F105 توسط سازمان TENNA     Gionee برندی که تا به حال توانسته به خوبی از عهده پاسخ به مشتریان برآید، جدیدا گوشی جدید خود را به نام Gionee F105 رسانه ای کرده و جهت صدور گواهینامه و تائید به سازمان TENNA تحویل داده است و اکنون نیز این سازمان […]

> نمایش نوشته