نمایش: 28 56 همه

  • Xiaomi Redmi Note LTE 2GB

    4.16 از 5

    شرکت Xiaomi که موفق به ثبت رکورد فروش 100.000 فبلت Redmi Note در مدت تنها 34 دقیقه گردیده بود، اکنون مدل…

  • Xiaomi Redmi Note

    3.48 از 5

    شرکت Xiaomi که موفق به ثبت رکورد فروش 100.000 فبلت Redmi Note در مدت تنها 34 دقیقه گردیده بود، اکنون…